• 1473
  • 0

Üreten toplum, nitelikli üretim

Yaşamın her alanında olduğu gibi Sanayi ve Teknoloji dünyasında da; inovatif yaklaşımların hız kazandığı, olağan yaşantıda sıradan düşünceler yerine, farkındalık yaratmaya yönelik kritik ve analitik düşünce anlayışının öne çıktığı bir süreci yaşıyoruz.

Bu açıdan değişimi görmek ya da sonucunu beklemek yerine, “öncü fikir, etkin uygulama” yaklaşımının kabul görmesi uygun olacaktır

Zira Ülke olarak 18.Yüzyılda su ve buhar gücünün mekanik üretim sistemlerinde kullanılmasıyla başlayan 1.0 sanayi devrimini yakalayamadık. Yine 20.yüzyılın başlangıcında oluşan ve elektrik enerjisinin devreye girmesiyle üretimde seriliğin başladığı 2.0 sanayi devrimine de yetişemedik. İçinde bulunduğumuz elektronik ve bilgi teknolojilerinin kullanımının başlamasıyla oluşan dijital teknolojinin ürünü, ileri düzeyde üretim otomasyonunu gerçekleştiren 3.0 sanayi devriminde de ne yazık ki istenilen düzeyde olamadık.

Hiç olmazsa bu sefer Yaşayacağımız Sanayileşme Döneminde, bilgi teknolojilerindeki gelişmenin tetiklediği yapay zekanın devreye girdiği ve üretimi otomatikleştiren siber fiziksel sistemlere dayalı kısaca endüstri 4.0 olarak isimlendirilen sanayinin 4. evresine geç kalınmamalıdır.

Karanlık fabrika olarak isimlendirilen İnsansız fabrikaların faaliyette bulunduğu, teknolojik değişimin baş döndürücü bir şekilde sürdüğü hemen her alanda robotik sistemlerin hayatta önemli roller üstlendiğine şahit oluyoruz.

Önümüzdeki dönemde ülkemizi yönetecek Yeni kadroların ve Yeniden şekillenecek olan yönetimin yapması gereken Sanayinin 4. Dönemiyle ilgili teknik düzenlemelerinin  yanı sıra özellikle;

İyi yetişmiş teknik insan gücünü, modern bilime dayalı bilgi üretmeyi, üretilen bilginin ileri teknolojiye ve ekonomik faydaya dönüştürülmesini sağlayan bilimsel çalışmaların çoğaltılması için gerekli önlemleri dikkate alması gerekir.

Çünkü Bilim, dünyayı ve yaşamı anlamak, yaşamda olup bitenleri ve insanın kendisini tanımasına yönelik güvenli bir çizgi izlemek için belirlenen bir yoldur ve aynı zamanda doğanın kurallarını öğrenme çabasıdır.

Ayrıca, insan uygarlığının doğayı çözümleyebilme, toplumları yüceltme ve mutluluğa kavuşturabilme amaçları doğrultusundaki en büyük ve güvenilir yol göstericisi konumundadır. Bu nedenlerle gerçeği aramada, olayları sorgulamada, algılamada ve yorumlamada bilimsel çabalar ve düşünceler özel bir öneme haizdir.

Bilimsel düşünceden uzaklaşılması beraberinde ahlaki ve kültürel yozlaşmayı da getirdiği için, bu anlayışın olmaması durumunda yaşanılan ilkelliklere bakıldığında, toplumu şekillendiren sosyolojik ve kültürel diğer bütün değerler gibi toplumsal hayatımızın bütünü için de vazgeçilmez temel değer niteliğindedir.

En başta İnsanın gelip geçici hevesler (Mevki, Makam. Unvan. Para Pul vb) uğruna, kendisi gibi fani başka bir insana adeta tapınmasının önlenerek onurunun korunması, bilimsel düşüncenin benimsetilmesiyle mümkün olur.

Önemli bir diğer husus ise, az gelişmişlik konumundan ve psikolojisinden kurtulabilmek için Türkiye’nin, endüstriyel yapısının dünya ölçeğinde rekabet edebilirliğinin sağlanması ve verimliliğinin arttırılması gerçeğidir.

Katma değeri büyük ve yüksek teknolojilerin kullanıldığı ürünlerin üretilmesi, çevresel ve toplumsal duyarlılığı ön plana alan ve aynı zamanda nitelikli işgücüne sahip bir sanayi yapısının oluşturulması gerekir.

Bu itibarla; ülkemizin dünya ülkeleri arasında endüstriyel güç olmasındaki en belirleyici özelliğinin “kaliteli ürün” olması gerçeğinden hareketle; sanayi ürünlerimizin tercih edilebilir ve pazarlanabilir olabilmesi için “üreten toplum, nitelikli üretim” stratejisini uygulaması gerekmektedir.

Bu stratejinin ayrıntılarını gelecek yazımızda belirteceğiz.

Sevgi ve saygılarımla

YAZARA AİT DİĞER YAZILAR

YAZARA AİT TÜM YAZILAR

YORUM YAZ

Güvenlik Kodu
Lütfen Dikkat Lütfen Dikkat: Bu sitedeki içeriklere yapılan yorum ve düşünceler tamamıyla yorum sahiplerine aittir. Küfür, hakaret, ırkçılık, siyasi, spam, ticari reklam vb. içerikli yorumlar yayınlanmaz, bu yorumları yapan kişiler sistem tarafından yasaklanır.
Bursa Web Tasarım