3 bin mahkûma KHK piyangosu

Son Güncelleme: 26 Ağustos 2017 Cumartesi 08:39

Son KHK'da gerçekleştirilen düzenleme ile 10 bin hükümlü kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılacak. Bunlardan 3 bini ise denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak.

OHAL çerçevesinde çıkartılan yeni Kanun Hükmünde Kararnameile yargıda çok önemli düzenlemelere gidildi. Düzenlemelerde yabancı mahkûm takası ve mahkûma disiplin cezası affı ön plana çıktı.

Takas maddesine göre Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlüler ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, işkenceye maruz kalmayacağı gibi güvenceler bulunması kaydıyla milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi, Adalet Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek.

Mahkûmlar ile alakalı madde ise kapalı cezaevindeki hükümlülerin infaz edilen disiplin cezalarının kaldırılması için aranan süre koşulunu, 1 Ağustos 2017’den evvelki eylemleri ile sınırlı olmak üzere kaldırıyor. Bu düzenleme ile ortalama 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılacak. Bunların 3 bini denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak.

Terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlüler bu düzenlemeden faydalanamayacaklar.

Kaynak: idealhahaber.com

YORUM YAZ

Güvenlik Kodu
Lütfen Dikkat Lütfen Dikkat: Bu sitedeki içeriklere yapılan yorum ve düşünceler tamamıyla yorum sahiplerine aittir. Küfür, hakaret, ırkçılık, siyasi, spam, ticari reklam vb. içerikli yorumlar yayınlanmaz, bu yorumları yapan kişiler sistem tarafından yasaklanır.
Bursa Web Tasarım